Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Sativa Poland B2B

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - Sativa Poland B2B prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.cbdb2b.pl.
Sprzedawca - SATIVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Rynek 7, 32-050 Skawina, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000727972, NIP 9442259372, nr REGON 36998619100000 .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Rynek 7, 32-050 Skawina
 2. Adres e-mail: biuro@sativa-poland.pl
 3. Telefon: +48 12 444 54 33

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  3. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres Rynek 7, 32-050 Skawina niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Rynek 7, 32-050 Skawina.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SATIVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rynek 7, 32-050 Skawina
adres e-mail: biuro@sativa-poland.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Sativa Poland B2B

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Sativa Poland B2B prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.cbdb2b.pl
Sprzedawca - SATIVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Rynek 7, 32-050 Skawina, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000727972, NIP 9442259372, nr REGON 36998619100000 .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Rynek 7, 32-050 Skawina
 2. Adres e-mail: biuro@sativa-poland.pl
 3. Telefon: +48 12 444 54 33

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@sativa-poland.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@sativa-poland.pl .
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@sativa-poland.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 


Sativa Poland Sp. z o.o.

Regulamin usługi dropshipping

 

§ 1 DEFINICJE:

 1. Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy.
 2. Dostawca - Sativa Poland sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie, Rynek 7, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727972, NIP: 9442259372
 3. Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność́ gospodarczą, nabywający u Dostawcy Towary wraz z usługą dropshipping.
 4. Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży Towaru nabytego od Dostawcy.
 5. Towar – produkt oferowany przez Dostawcę w ramach oddzielnej oferty handlowej przeznaczonej wyłącznie dla przedsiębiorców (handlowców) i możliwy do nabycia przez Zamawiającego za pośrednictwem konta zarejestrowanego w serwisie internetowym Dostawcy pod adresem www. cbdb2b.pl
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające do zawarcia z Dostawcą umowy Dropshippingu, określające rodzaj i liczbę Towaru oraz adres do wysyłki
 7. Konto przeznaczone dla przedsiębiorców – indywidualne konto zakładane na stronie internetowej www.cbdb2b.pl na którym znajdują się oferty przeznaczone dla przedsiębiorców – „hurtowników” wraz z ceną za poszczególne Towary i kosztami wysyłki.

§ 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA

 1. Dostawca w ramach Dropshippingu świadczy następujące usługi:

  1)  przyjmuje Zamówienia od Zamawiającego na oferowany Towar umieszczony na stronie internetowej www.cbdb2b.pl po zalogowaniu się do Konta przeznaczonego dla przedsiębiorców,
  2) przygotowuje Towar do wysyłki oraz dostarcza (wysyła) go na podany przez Zamawiającego adres (adres Klienta Końcowego, lub paczkomatu In Post)
 1. poprzez dostarczenia Towaru na adres dostawy nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Klientem Końcowym. Umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Klientem na zasadach określonych w regulaminie określonym przez Zamawiającego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów Końcowych z tytułu zawarcia tej umowy sprzedaży.
 2. Zamawiający nie jest pośrednikiem w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stroną umowy sprzedaży z Klientem Końcowym.
 3. Dostawca nie ponosi kosztów dostawy zamówionego towaru.

§ 3 ZAMAWIANIE I WYSYŁKA TOWARU

 1. Składanie i realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem www.cbdb2b.pl, przy wykorzystaniu przez Zamawiającego Konta przeznaczonego dla przedsiębiorców. Zamówienie powinno zawierać:

  1) dane Klienta Końcowego (w tym imię i nazwisko/ pełną nazwę; adres dostawy). Dane te musza jednoznacznie identyfikować Klienta Końcowego, adres dostawy i zamówiony Towar
  2) formę dostawy do Klienta Końcowego
  3) dopisek w odpowiednim okienku „DROPSHIPPING”
  4) nadanie Zamówieniu odpowiedniego statusu w serwisie internetowym Dostawcy lub potwierdzenie Zamówienia w drodze telefonicznej przez Dostawcę jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
 1. W przypadku jednorazowego Zamówienia do kwoty 1 000,00 złotych netto
  1) Dostawca pakuje oraz wysyła towar zgodnie z Zamówieniem w terminie dwóch dni roboczych od przyjęcia go do realizacji. Pakowanie oraz wysyłka towaru następuje niezależnie od wpłacenia przez Zamawiającego ceny za nabyty w tym zamówieniu Towar i jego wysyłkę
  2) Rozliczenia ceny za zamówiony Towar i kosztów wysyłki między Zamawiającym a Dostawcą następują po dokonaniu zamówienia. Dostawca wystawi fakturę VAT obejmującą wszystkie zamówione Towary i koszty ich wysyłki. Wystawiona faktura VAT jest wysyłana na adres mailowy zamawiającego i płatna jest w terminie i na numer rachunku bankowego podanego w jej treści.
 1. W przypadku jednorazowego Zamówienia powyżej kwoty 1 000,00 złotych netto:

  1) Po przyjęciu zamówienia do realizacji Dostawca niezwłocznie wystawia Zmawiającemu fakturę VAT i przesyła ją na adres mailowy Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia tak wystawionej faktury VAT w terminie i na rachunek bankowy podany w jej treści
  2) Za dzień zapłaty uznawany jest dzień pojawienia się środków na rachunku bankowym wskazanym przez Dostawcę na fakturze VAT
  3) Po dokonaniu zapłaty Dostawca pakuje zamówiony Towar i wysyła go na wskazany w Zamówieniu adres.
 1. Towary dostarczane są na adres dostawy w opakowaniach dostosowanych do właściwego asortymentu oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w transporcie.
 2. Wysyłka Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów In Post w zależności od wybranej przez Zamawiającego formy.
 3. Wraz z wysyłką zamówionego Towaru do Klienta Końcowego, Dostawca nie ma obowiązku dołączenia do niego wymaganych prawem dokumentów fiskalnych (paragonu, faktury) oraz informacji o możliwości złożenia reklamacji i odstąpieniu od umowy. Obowiązek doręczenia Klientowi Końcowemu dokumentów fiskalnych, informacji o możliwości złożenia reklamacji i odstąpieniu od umowy spoczywa na Zamawiającym i jest realizowany przez niego w sposób określony w jego regulaminie.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki z Towarem, odmowy jej przyjęcia lub odstąpienia Klienta Końcowego od umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym, przesyłka ta zostanie przesłana na adres siedziby Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po doręczeniu mu przesyłki przesłać ją na adres Dostawcy.

§ 4 REKLAMACJA

 1. Reklamacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą umową z Zamawiającym odbywa się bez udziału Dostawcy. Dostawca w żadnym wypadku nie może być uznany za stronę takiej umowy.
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta Końcowego rozpatrywane są przez Zamawiającego. W przypadku otrzymania przez Dostawcę jakiejkolwiek reklamacji z tytułu zawartej umowy pomiędzy Klientem Końcowym a Zamawiającym, Dostawca przekaże ją niezwłocznie do Zamawiającego.
 3. W przypadku uznania przez Zamawiającego reklamacji za zasadną Zmawiający w terminie 1 dnia od uznania zasadności reklamacji, przesyła Towar wraz z opisem do Dostawcy.
 4. Dostawca rozpatruje reklamację otrzymaną do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamowanego Towaru wraz z opisem.
 5. W przypadku uznania przez Dostawcę reklamacji za zasadną odsyła on naprawiony Towar na adres Zamawiającego, albo wymienia Towar na nowy lub zwraca kwotę odpowiadającą kwocie zakupu Zamawiającemu.
 6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Dostawca odsyła Towar Zamawiającemu na jego koszt, wskazując powody nieuznania reklamacji.

 

§ 5 ZOBOWIĄZANIE DOSTAWCY

 1. Dostawca zobowiązuje się do:

  1) Aktualizacji oferty handlowej Towaru przeznaczonej wyłącznie do sprzedaży na rzecz przedsiębiorców („hurtowników”).
  2) Zapewnienia Zamawiającemu opisów i fotografii dotyczących Towarów tak by był on w stanie zapewnić́ profesjonalną obsługę Klientom Końcowym

 

§ 6 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Celem skorzystania z usługi Dropshippingu Zamawiający ma obowiązek założyć Konto przeznaczone dla przedsiębiorców na stronie internetowej prowadzonej przez Dostawcę, tj. www.cbdb2b.pl.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania Towarów na prowadzonej przez siebie Stronie internetowej, zgodnie z opisem prezentowanym przez Dostawcę. Zamawiający może używać własnych opisów i zdjęć wyłącznie po uzyskaniu na to pisemnej, uprzedniej zgody Dostawcy 3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność względem Klienta Końcowego, z tytułu zawartej z nim umowy sprzedaży
 3. Zamawiający wyrażą zgodę na doręczanie mu wystawionej przez Dostawcę faktury VAT drogą elektroniczną na podany w Zamówieniu adres mailowy

 

§ 7 PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych jest Zamawiający. Dane osobowe Klientów Końcowych przetwarzane są przez Zamawiającego na zasadach określonych w jego Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych/ Polityce Prywatności.
 2. W związku z świadczeniem przez Dostawcę usługi Dropshippingu, Zamawiający powierza Dostawcy dane osobowe Klientów Końcowych wyłącznie w celu realizacji przez niego tej usługi.
 3. Powierzenie przez Zamawiającego danych osobowych Klientów Końcowych na rzecz Dostawcy następuje przy składaniu zamówienia.
 4. Powierzone dane osobowe Klientów Końcowych będą przetwarzane przez Dostawcę w trybie na zasadach określonych w prowadzonej przez Dostawcę Polityce Prywatności, znajdującej się na stronie www.cbdb2b.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl